Nieuwe mini-loco: Invullen negatieve getallen in formule (2)