Nieuwe editie vanaf 2015

Een overzicht van hoe het er uit gaat zien vanaf augustus 2015.

Wij werken hard aan de nieuwe editie van de methode voor het vernieuwde programma vanaf 2015.

Het lesmateriaal zal dan nog steeds op papier verschijnen, maar daarnaast ook in digitale vorm.
Het digitale materiaal behoort tot de STERCOLLECTIES van VO-content.
Hieronder verschijnen in de loop van de tijd steeds meer links naar de digitale (voorlopige) versies van de hoofdstukken.

De boeken worden ‘semi-automatisch’ gegenereerd uit het digitale materiaal, dus de boeken zullen er straks vrijwel identiek uit gaan zien als de web-versie.

Per leerjaar zullen er twee boeken verschijnen, met in principe elk 3 hoofdstukken.
Hieronder staat de huidige stand van zaken (januari 2021).
Loopt u toch tegen onoverkomelijke problemen aan, stuur dan een mail naar info@wageningse-methode.nl. Dan kijken we hoe we u kunnen helpen.

  • Havo 4,5 wisA: de boeken zijn gereed en bestelbaar.
  • Havo 4,5 wisB: de boeken zijn gereed en bestelbaar.
  • Vwo 4,5,6 wisA: de boeken zijn gereed en bestelbaar.
  • Vwo 4,5,6 wisB: de boeken zijn gereed en bestelbaar.
  • Vwo 5,6 wisC: het eerste boek van vwo5 is bestelbaar; in het najaar van 2021 zal het 2e boek van vwo5 verschijnen en ook het eerste deel van vwo6;
    Sommige hoofdstukken zijn al wel klaar en staan online, maar er zal voorlopig dus ook met het pilotmateriaal gewerkt moeten worden (meestal gemaakt met medewerking van onze eigen auteurs, overigens);
    links naar dit materiaal staan in het materialenoverzicht.

Voor wiskunde D zal het materiaal – net als nu het geval is – in pdf-formaat per hoofdstuk/onderwerp via de website worden aangeboden. En ook verschijnen langzaam maar zeker veel van de hoofdstukken ook in digitale vorm, maar dat heeft geen prioriteit. Een groot deel is al digitaal beschikbaar, maar daar zullen nog regelmatig foutjes in zitten [meer dan wenselijk is], omdat het nog niet uitgetest is.

Klik hier voor een pdf-bestand van het PROEFKATERN Vwo-4 wisB deel 1, hoofdstuk 3 Verbanden.

Klik hier voor een volledig hoofdstukken-overzicht (versie januari 2017, klas 6 nog onder enig voorbehoud).

Opmerking:
Het kan zijn dat in de voorlopige digitale versies nog allerlei foutjes zitten, plaatjes ontbreken, antwoorden ontbreken of onvolledig zijn, etc.