Wiskundeonderwijs

"Investeren in kennis begint bij de jeugd."

Presentatie WM

28 november 2013

De Wageningse Methode kan op locatie een presentatie verzorgen over haar lesmaterialen. Daarbij zullen zowel de digitale vorm als de boeken worden belicht.

Globale programma (ca 1½  uur):

  • Geschiedenis en kenmerken WM
  • Website: lesmateriaal en ondersteunende materialen
  • Karakter WM
  • “Buiten het boekje” en los van scherm
  • Vernieuwend: dwo, fie&pie, lvoorl
  • Praktische informatie

Natuurlijk kan het programma aan behoeftes worden aangepast.

Heeft uw sectie belangstelling, neem dan contact op met wag-meth@xs4all.nl

Leerlingen voor Leerlingen

8 oktober 2013

LvL

Door scholen die deelnemen aan het project Leerlingen voor Leerlingen zijn filmpjes gemaakt waarin leerstof wordt uitgelegd door leerlingen.
Verschillende wiskundefilmjes zijn zeer de moeite waard.
Ga als volgt te werk:
* ga naar http://www.lvoorl.nl/v1
* klik op zoek
* kies het gewenste leerjaar, leerniveau en vak (wiskunde)
* klik op toepassen
* kies het gewenste onderwerp.

E6-model

10 januari 2013

Bart Windels onderscheidt 6 stappen om zelfontdekkend wiskundeonderwijs mét sterke sturing te construeren.

stap 1:  Evalueren van de begincompetenties:  de voorkennis wordt opgefrist

stap 2:  Engageren: de interesse wordt gewekt, bijv. met een vakoverstijgende context 

stap 3:  Exploreren:  wetmatigheden worden ontdekt/ervaren

stap 4:  Empirische kennis toepassen:  de informeel verworven kennis wordt contextvrij toegepast

stap 5:  Expliciteren:  definities en eigenschappen worden geformuleerd en bewezen

stap 6:  Eindcompetities consolideren: de formele kennis wordt ingeoefend, eventueel in contexten

Zie het zeer  lezenswaardige artikel van Bart in de Nieuwe Wiskrant, december 2012, jrg 32, nr.2:  Het 6E-model

Dit is dé manier om eigen gestructureerde lessen te ontwerpen, voor geïnspireerd en inspirerend onderwijs. In de Wageningse Methode zijn alle ingrediënten aanwezig om lessen volgens het E6-model op te bouwen.

Bart: “Niet het boek, maar de docent is de regisseur van het onderwijsleerproces”.

 

Wie is de beste?

20 december 2012

nrc181212Hoe goed rekent de Nederlandse scholier? Betere dan de Italiaanse, maar slechter dan de die in Singapore. Dat is de conclusie van vergelijkende onderzoeken.

Maar moeten we wel zo blij zijn met al die ranglijsten? Een artikel in NRC van 18 december 2012 heeft een duidelijke mening.