Werkstukken

Een inspiratiebron voor jouw creatieve geest?

Blu-ray disc

18 december 2017

Je kent ze vast wel: CD, DVD, Blu-ray Disc. De discs van de cd-familie worden gebruikt voor muziek, films, games, foto’s, computer bestanden en ga zo maar door. Wat gebeurt er als je zo’n disc in je spelcomputer stopt? Of in de dvd-speler of de diskdrive van je computer? 

In dit lespakket krijg je een kijkje achter de schermen van de optische dataopslag. Hoe sla je muziek of een film op op een disc en wat komt er bij kijken als zo’n schijfje weer wordt afgespeeld?

Lespakket: http://www.jet-net.nl/inspiratie/lesmateriaal.html/2192/blu-ray-disc-nl-eng/

Beslissen

18 juli 2013

besliskunde

Hans van Ballegooij van het MaaslandCollege te Oss heeft een fraai werkstuk gemaakt over Beslissen. Hier kun je een pdf downloaden. Voor docenten zijn uitwerkingen van de opgaven beschikbaar en ook toetsopgaven. Daarvoor moet je even contact opnemen met de Wageningse Methode.

Dictaat Besliskunde

Zebra's

16 juli 2013

De Zebrareeks – uitgegeven door Epsilon – telt op het ogenblik 51 boekjes. Daarin worden allerlei wiskundeonderwerpen behandeld, die niet in de gewone wiskundelessen aan bod komen. De boekjes zijn geschikt voor iedereen die belangstelling heeft voor wiskunde en haar toepassingen. In het bijzonder kunnen ze goed als uitgangspunt kiezen voor een profielwerkstuk.

http://www.epsilon-uitgaven.nl/zebra.php

Niet-Euclidische Meetkunde

22 februari 2013

nem

Hans van Ballegooij van het MaaslandCollege te Oss heeft een fraai werkstuk gemaakt over niet-euclidisch meetkunde. Hier kun je een pdf downloaden, tezamen met een bijbehorende GeoGebra-applet. Voor docenten zijn uitwerkingen van de opgaven beschikbaar. Daarvoor moet je even contact opnemen met de Wageningse Methode.

Niet-euclidische meetkunde, dictaat

WM-prijs Beste wiskunde-profielwerkstuk

31 januari 2013

WM-prijs voor het beste profielwerkstuk over een wiskundig onderwerp per school

Spelregels

 

WMprijs

  • De school moet de (boeken van de) Wageningse Methode gebruiken in ten minste twee leerjaren.
  • Het profielwerkstuk moet gaan over een wiskundig onderwerp.
  • De prijs is voor het beste pws;  zowel havo als vwo komt in aanmerking
  • De beoordeling is aan de sectie wiskunde van de school.
  • De prijs bestaat uit een bedrag van 100 euro, een certificaat en voor elke winnende leerling een interessant wiskundeboek.
  • De sectie wiskunde mailt tussen 1 februari en 1 april van het schooljaar welk wiskunde-pws op haar school heeft gewonnen naar wagmeth@xs4all, onder vermelding van de namen van de leerlingen en de  titel van het pws.
  • Als het kan, ontvangen wij ook graag een digitaal exemplaar van het pws.

Spelen met kansen

29 januari 2013

Spelen met kansen of Kansen in spelen?

kansen

In allerlei gokspelen kom je kansen tegen.

Kun je die berekenen?

Dat kan van het grootste belang voor je zijn.

Wellicht een inspiratiebron voor een degelijke

analyse van je mogelijkheden.

Spelen met Kansen

 

Lineair Programmeren

20 december 2012

voeding

Met wiskunde je optimale maaltijd berekenen. Lineair Programmeren is een techniek die dat voor je doet. Meer info vind je hier: http://www.jet-net.nl/docs/wisactueel_files/wis_2012-4_act_vanast.pdf

Maak een werkstuk over LP. De basiskennis staat in de WM-module Lineair Programmeren.