Veelgestelde vragen

Een toevlucht voor snelle antwoorden op andermans vragen.

Waarom heeft de Wageningse Methode twee stromen?

Leerlingen zijn heel verschillend in aanleg en belangstelling, zeker wat wiskunde betreft. Docenten trouwens ook. Daarom is differentiatie noodzakelijk. De WM heeft hier vorm aan gegeven door de stof in twee stromen aan te bieden.

Basic: de leerling die deze stroom doet krijgt voldoende oefening en doet geen extra inspanning.

Super: de leerling die een opgave (of serie opgaven) niet nodig heeft, volgt deze stroom. Daar wordt de stof iets anders aangeboden: minder herhaling, uitdagender, speelser, met puzzels en dus pittiger. Zodoende hoeft een leerling zich bij de Wageningse Methode zich nooit te vervelen.

In de boeken heeft de Basic-stroom een witte achtergrond en de Super-stroom een oker achtergrond.

Op internet zijn de opgavennummers van de Basic-stroom op een blauwe achtergrond, die van de Super-stroom op een oker achtergrond.

Hoe kan ik meer oefenen? / Zijn er extra materialen?

Oefenen baart kunst. Ook als je eenmaal de opgaven goed hebt begrepen, is oefenen niet verkeerd. Dat kan voor een proefwerk, maar extra oefening is altijd wel goed. We doen enkele suggesties.

  1. Maak na bijvoorbeeld twee weken dezelfde opgaven nog eens, of bijvoorbeeld alleen die opgaven waarvan het nummer deelbaar is door 3. Van een rijtje maak je alleen de laatste.
  2. Als het reken- of algebraïsche vaardigheden betreft, geeft de algebrakit van Math4all een prima gelegenheid.
  3. Wil je meer weten van wiskunde, dan zijn de volgende dingen geschikt:

Welke ondersteunende materialen heeft de Wageningse Methode?

Alle onderwijsondersteunende materialen van de Wageningse Methode staan op de site bij Lesmaterialen.
Dat zijn bij elk hoofdstuk:
werkbladen, antwoorden, lessuggesties, zelftoets, uitwerkingen van de zelftoets, proefwerken, handleiding, software.

Veel bestanden zijn behalve als pdf ook in WORD. Zodoende kan de docent wijzigingen aanbrengen die hem goed dunken. Dit speelt met name bij lessuggesties en proefwerken.

Van elk hoofdstuk is er één proefwerk (van 50 min.) en bovendien een proefwerkbank: een verzameling losse opgaven bij het hoofdstuk, waarmee de docent zelf een proefwerk kan samenstellen. De proefwerkbank is voor sommige leerjaren/hoofdstukken nog ‘in ontwikkeling’.

De handleidingen, proefwerken en uitwerkingen van de zelftoets staan achter een log-in. Dat geldt ook voor de lessuggesties. Alleen gebruikers van de Wageningse Methode krijgen zo’n log-in.

WM stuurt een log-in naar elke school waarvan ze weet dat die de Wageningse Methode gebruikt. Van sommige scholen weten we dat niet of hebben we geen e-mailsdres, met name van de scholen die de digitale versie gebruiken. Zij moeten contact opnemen met Henk Reuling, bij voorkeur via email: h.reuling@wageningse-methode.nl of info@wageningse-methode.nl.

Een log-in is alleen beschikbaar voor scholen die de Wageningse Methode gebruiken, en (in principe) niet voor particulieren.

Wat houdt de samenwerking van de Wageningse Methode met VO-content in?

De Wageningse Methode ontwikkelt de Stercollecties wiskunde havo en vwo voor Stichting VO-content.
Per 1 augustus 2017 zijn de open digitale leerlijnen beschikbaar voor de hele onderbouw en leerjaar 4 en 5 voor wiskunde A en B (vwo A/C). In de loop van cursusjaar 2017-2018 verschijnen ook de leerlijnen voor leerjaar 6 vwo.
(De laatste boeken voor havo 5, 2e delen, lopen echter wat vertraging op. Via de website zal het digitaal materiaal in ieder geval wél tijdig beschikbaar zijn.)

De Stercollecties wiskunde h/v van WM zijn beschikbaar via de website van VO-content www.vo-content.nl/leermateriaal/stercollecties/wiskunde/ en via het Wikiwijs Leermiddelenplein https://zoeken.wikiwijs.nl/search/wageningse+methode.
Het leermateriaal van de Stercollecties is actueel, multimediaal en op maat in te zetten.

De Wageningse methode levert dus maatwerk in twee edities: op papier en digitaal. Het onderwijs-ondersteunende materiaal (antwoorden, handleidingen, werkbladen, zelftoetsen, proefwerkopgaven) zijn voor gebuikers gratis beschikbaar.

Als u meer informatie wilt over de (stercollectie van de) Wageningse Methode, neemt u dan contact op met ons; zie contact.

Hoe bestel ik boeken van de Wageningse Methode?

Alleen scholen en bedrijven, zoals boekhandels, kunnen via het bestelformulier een bestelling plaatsen. Wilt u op persoonlijke titel een boek bestellen, dan doet u dat via de boekhandel. De prijs zal in dat geval hoger zijn dan de op het bestelformulier vermelde prijs. Bij Bestellen vindt u het bestelformulier. Bestellingen die goed ontvangen zijn, worden altijd bevestigd met een email. (Krijgt u geen ontvangstbevestiging, dan is er dus iets fout gegaan.) Op het bestelformulier staan de prijzen: deze prijzen zijn inclusief btw. Alleen voor bestellingen die tussen begin juni en eind augustus door Iddink ontvangen zijn, brengen we geen verzendkosten in rekening. Buiten die periode wordt 6,50 euro verzend- en afhandelingskosten in rekening gebracht (ongeacht de bestelgrootte). Presentexemplaren of beoordelingsexemplaren kunnen niet besteld worden.