Nieuws

Nu plus-of-min één maand.

BAANVERSNELLING: aanvulling vwo6 wisB

25 maart 2018

In de syllabus van het vernieuwde programma vwo wisB komt het begrip ‘baanversnelling’ voor. In ons lesmateriaal wordt dit begrip echter niet behandeld.
Wel komt het begrip ‘versnellingsvector’ voor, maar dat is toch iets anders.

Er is daarom een aanvulling op het lesmateriaal gemaakt waarin het begrip ‘baanversnelling’ wordt uitgelegd en het komt aan bod in een aantal opgaven.
Deze aanvulling (pdf-bestand) staat in het materialenoverzicht bij H00 van vwo6 wisB.

Link: https://www.wageningse-methode.nl/m/2015_6V%20wiskunde%20B/H00.%20Boeken/baanversnelling.pdf

Inspiratiedag VO-Content Midden

11 maart 2017

vo-content_logo_stercollectiesOp 24 maart 2017: INSPIRATIEDAG MIDDEN in Zoetermeer

Werk aan onderwijs op maat met de hulp van kennis en ervaring van collega schoolleiders en docenten. Volg inspiratiesessies met schoolvoorbeelden. Bespreek de ontwikkelingen op je school voor praktische vervolgstappen. Of leer arrangeren met Stercollecties en begin met het bouwen van een eigen leerlijn.

Aanmelden:  http://www.vo-content.nl/agenda/2017/inspiratiedag-midden/

 

Nieuw LESIDEE (nu ook als applet!)

14 februari 2017

Applet: KWARTETTEN MET STATISTISCHE VERDELINGEN

KWARTETTEN MET STATISTISCHE VERDELINGEN (pdf)

Van verschillende verdelingen staan steeds vier kaartjes afgebeeld.
Knip de kaartjes uit en leg ze open op tafel. Zoek vervolgens samen met je groepsgenoten de kwartetten (vier kaartjes behorend bij dezelfde verdeling) bij elkaar.
Je krijgt zo acht groepen van vier kaartjes.

 

Havo 5 wisA - Statistiek

5 oktober 2016

ShameTot onze grote spijt (en schaamte) moeten we mededelen dat het materiaal niet op tijd af is voor scholen die binnenkort al een schoolexamen over domein E Statistiek willen afnemen.

Daarom verwijzen wij voor het laatste deel van de stof op onze materiaalpagina naar het pilot-materiaal van ctwo/SLO.
Bij de ontwikkeling van dit pilot-materiaal waren ook auteurs van de Wageningse Methode betrokken (Peter Kop en Henk Reuling).

In het nieuwe materiaal dat wij aan het ontwikkelen zijn, baseren wij ons in hoge mate op dit pilot-materiaal.

Onze excuses voor het ongemak!

Jaarvergadering NVvW 2016

25 september 2016

NVvW_logo Jaarvergadering/studiedag NVvW

Op zater­dag 5 novem­ber 2016 vindt de jaarver­gade­ring en studie­dag van de Neder­landse Vereni­ging van Wiskun­delera­ren (NVvW) plaats op het Ichtus College te Veenen­daal. Het thema is ‘Grenze(n)loze wiskun­de‘.

Ook de Wageningse Methode zal op die dag op de info-markt aanwezig zijn.
De plenai­re lezin­gen worden ver­zorgd door Theo van den Boo­gaart (ochtend) en Marjo­lein Kool (middag).
Er zijn work­shops rond vijf subthe­ma’s:
 1. Wiskun­de over de lands­grenzen.
 2. Het begrip onein­dig.
 3. Ver­schei­denheid in didac­tiek.
 4. Grenzen aan wat we aan kunnen als wiskun­dedo­cent in de les.
 5. Wiskun­de over de vakgren­zen en over de grenzen tussen onder­wijsty­pes.

expositie Imaginary

25 september 2016

IMAGINARY laat het grote publiek, maar in het bijzonder ook leerlingen en leerkrachten, kennismaken met wiskunde in haar volle breedte, kracht en schoonheid.

De tentoonstelling omvat talrijke topkwaliteit-posters, een hele reeks 3D-prints van wiskundige objecten, en een reeks softwarevisualisaties en -simulaties waarmee de bezoeker interactief aan de slag kan, via grote touchscreens.

Waar en wanneer?

periode plaats
19 septem­ber t/m 7 oktober 2016 TU Eindho­ven, gebouw MetaFo­rum, zalen MF11-12.
24 oktober t/m 11 novem­ber 2016 Horstto­ren aan de Horst­ring, Gebouw 20, Ensche­de.
21 novem­ber t/m 11 decem­ber VOX-POP, Binnen­gast­huis­straat 9, Amster­dam.
6 t/m 24 februa­ri 2017 Stads­kantoor Utrecht (naast CS en Beatrix­gebouw).
6 t/m 24 maart 2017 Op een nader te bepalen locatie in Leiden.
22 mei t/m 9 juni 2017 Bernoul­liborg, Nijen­borgh 9, Gronin­gen.
19 juni t/m 7 juli 2017 Op een nader te bepalen locatie in Nijme­gen.

De tentoon­stel­ling is gratis toegan­kelijk en er zijn specia­le rondlei­dingen voor groepen. De organi­satie is in handen van het Plat­form Wiskun­de Neder­land, in nauwe samen­werking met de Univer­siteit Utrecht en het Freuden­thal Insti­tuut.

Ga voor meer informa­tie en voor mooie beelden naar imagina­rymaths.nl

NWD 2016

3 februari 2016

NWD2016lowres Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij deze twee dagen aanwezig op de info-markt.

Voor meer informatie NWD2016 ga naar deze site.

Nieuwe editie 2015: pdf-bestanden delen 1

20 juli 2015

Op de site – eerst inloggen – staan pdf-bestanden van de eerste delen van de 4e klas havo en vwo.

Zie materiaaloverzicht.

Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade

25 februari 2015

De beste leerlingen bij de tweede ronde uit elke categorie, zo’n 130 in totaal, worden vervolgens uitgenodigd voor de finale aan de TU Eindhoven op 18 september.

Zie: http://www.wiskundeolympiade.nl/

2e ronde Nederlandse Wiskunde Olympiade

25 februari 2015

Voor het eerst in de geschiedenis hebben meer dan tienduizend leerlingen meegedaan aan de eerste ronde van de Wiskunde Olympiade! Er deden dit jaar 354 scholen mee met in totaal 10 243 leerlingen.

De volgende leerlingen gaan door naar de tweede ronde: 393 leerlingen uit 5 vwo en 5 havo met 24 punten of meer, 299 leerlingen uit 4 vwo en 4 havo met 21 punten of meer en 318 leerlingen uit de onderbouw met 17 punten of meer.

De tweede ronde wordt op 13 maart gehouden op twaalf universiteiten. De beste leerlingen bij de tweede ronde uit elke categorie, zo’n 130 in totaal, worden vervolgens uitgenodigd voor de finale aan de TU Eindhoven op 18 september.

Zie: http://www.wiskundeolympiade.nl/

Wiskunde B-dag 2015

25 februari 2015

De volgende editie van de Wiskunde B-dag vindt plaats op 13 november 2015.

De inschrijving wordt begin september geopend.

Zie: http://www.uu.nl/onderwijs/wiskunde-b-dag

W4Kangoeroe 2015

25 februari 2015

De inschrijving voor w4kangoeroe op donderdag 19 maart 2015 is geopend tot 28 februari.

Doe mee, vooral omdat het leuk is.

Zie: http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/

Leon van den Broek overleden

8 december 2013

Geheel onverwacht is ‘onze’ Leon plotseling op 8 december 2013 overleden…

leon

Veranderingen in het eindexamenprogramma?

5 december 2013

Dit is de titel van een lezenswaardig artikel van Joke Zwarteveen en Nellie Verhoef in Nieuw Archief voor Wiskunde, december 1013.

Daarin worden zes veranderingen toegelicht.

1) Een meer op de praktijk gerichte behandeling van Statistiek

2) Wiskunde C op vwo

3) Studeerbaar maken van wiskunde B op havo

4) Analytische meetkunde

5) Nieuwe inhoud wiskunde D (zowel op havo als vwo)

6) Wiskundige denkactiviteiten

Qama rekenmachine

15 november 2013

Een rekenmachine die het goede antwoord pas geeft, als je eerst zelf een serieuze poging hebt gedaan.

Als je op de Qama 11,7×18,6-53 wilt uit-rekenen, moet je zelf eerst een schatting van het antwoord maken. Ik rond 11,7 naar beneden af op 10 en 18,6 naar boven op 20. Dat geeft 10 × 20 – 53 = 200 – 53. Ik schat 150 en de Qama vindt mijn schatting goed genoeg en geeft nu het precieze antwoord: 164,62.

Hoe goed je schatting moet zijn, hangt af van de moeilijkheid van de berekening. Bij eenvoudige sommen als 3 plus 5 mag je er niets naast zitten.  Gelukkig heeft de rekenmachine mededogen met de gebruiker. Na vijf afgekeurde schattingen, verschijnt na een vertraging alsnog het goede antwoord. Maar dat duurt irritant lang. Er is ook nog een valsspeeloptie waarbij hij net als een normale rekenmachine het goede antwoord onmiddellijk geeft.

De naam QAMA staat voor Quick Approximate Mental Arithmetic: een snelle schatting uit het hoofd.

Uit een artikel van Ionica Smeets in de Volkskrant van woensdag 31 oktober 2012

Zie hier voor het volledige artikel.

 

Quick Approximate Mental Arithmetic
Prijs 21 euro (incl. verzendkosten)
qamacalculator.com

QAMAcalc

Brief van WM, aug 2013

9 september 2013

In deze brief wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen bij WM.

De onderwijs-ondersteunende materialen van de Wageningse Methode staan voortaan op de website. Gebruikers van de WM ontvangen dus niet meer de zogenaamde augustus-cd. Zie: www.wageningse-methode.nl / De Methode / Het Lesmateriaal

Publiek zijn de pdf-bestanden:

 • antwoorden
 • knip- en werkbladen
 • zelftoetsen

Beveiligd achter een login zijn:

 • de word-bestanden van de antwoorden, knip- en werkbladen en zelftoetsen
 • uitwerkingen zelftoetsen
 • voorbeeldproefwerken
 • handleidingen
 • lessuggesties

Scholen die de WM gebruiken ontvangen een log-in-code. Neem zonodig contact op met WM.

[Op dit moment moet je – zodra je een beveiligd bestand wilt downloaden – NOGMAALS de combinatie gebruikersnaam-wachtwoord invoeren. Deze technische ongemakkelijkheid wordt spoedig verholpen.]

Overigens is op onze nieuwe site nog veel meer voor de docent en de leerling te beleven. Met name moet u maar eens kijken bij de strip Fie & Pie, waarvan de eerste drie afleveringen binnenkort zullen verschijnen.

Ik geef nog even een toelichting op de nieuwste ontwikkelingen betreffende het digitaliseren van de lesmaterialen van de Wageningse Methode bij VO-content.

 • De samenwerking tussen Math4all en VO-content is gestopt. Door met één stercollectie door te gaan (namelijk de Wageningse Methode) kan VO-content meer middelen beschikbaar stellen aan die ene methode.
 • Daardoor is de Wageningse Methode in staat haar onderwijs-ondersteunende materalen te perfectioneren, de lesmaterialen interactief te maken en goed onderhoud te plegen.
 • Interactief maken betekent dat WM een keur aan applets, filmpjes en links aan het digitale lesmateriaal zal toevoegen.
 • Sinds 1 augustus is het digitale lesmateriaal voor de onderbouw (klas 1 t/m 3) van WM compleet. Het is te vinden op de site van de Wageningse Methode onder De Methode / Het Lesmateriaal
 • Behalve op de site van WM kunt U het digitale lesmateriaal voor de onderbouw ook vinden op VO-content (kies: De Stercollecties / Wiskunde) en op Wikiwijs (kies: VO / Wiskunde / Stercollecties Wiskunde).
 • Op technisch gebied blijft WM samenwerken met Math4all.

Per 1 augustus van de komende jaren zal WM telkens een leerjaar van de  bovenbouw – zowel havo als vwo, zowel folio als digitaal – opleveren. WM is dus gegarandeerd op tijd klaar voor de nieuwe bovenbouw in 2015.

De Wageningse Methode digitaal

13 juni 2013

Per 1 augustus 2013 zijn alle lesmaterialen van de Wageningse Methode voor de onderbouw digitaal beschikbaar.

Op weg naar die datum publiceren we al bijna-definitieve hoofdstukken, zodat iedereen kan kennismaken met deze nieuwe vorm. Zie http://www.mathunited.nl/wiskundemenu/WM_overview.html

De Wageningse Methode digitaliseert haar materialen tot Stercollecties van VO-content. Daarmee wordt komend schooljaar begonnen voor de bovenbouw (nieuwe programma 2015). De eerste resultaten worden vóór 1 augustus 2014 gepubliceerd.

Voor het digitaliseren had de Wageningse Methode samen met Math4All de stichting MathUnited opgericht. Math4All zal haar bovenbouw materialen niet als Stercollecties van VO-content aanbieden. Daarmee is MathUnited overbodig geworden en zal als stichting per 1 augustus 2013 worden opgeheven.

Het leermateriaal van Math4All blijft via de bestaande weblinks bereikbaar tot 1 augustus 2014. Zie www.vo-content.nl/stercollectie/wiskunde.

 

Gefeliciteerd

14 februari 2013

De Wageningse Methode feliciteert het

WO

home_sgn_logo[1]

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

met het winnen van de scholenprijs van de

Wiskunde Olympiade 2013.

Al voor de vierde keer!

 

 

Kangoeroe

18 december 2012

Kangoeroe 2013 (op donderdag 21 maart) was een groot succes, met 111 duizend deelnemers.

Alle deelnemers hebben een aandeken, certificaat en KangoeroeSpecial ontvangen, en wellicht nog een of meer prijzen. Hartelijk gefeliciteerd.

 

Kangoeroe 2014 vindt plaats op donderdag 20 maart. Iedereen van meedoen, op zijn eigen niveau, individueel of als duo: basisschool vanaf groep 3 en het hele middelbaan onderwijs.

Zie http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/