Werkstukken

Een inspiratiebron voor jouw creatieve geest?

Lineair Programmeren

20 december 2012

voeding

Met wiskunde je optimale maaltijd berekenen. Lineair Programmeren is een techniek die dat voor je doet. Meer info vind je hier: http://www.jet-net.nl/docs/wisactueel_files/wis_2012-4_act_vanast.pdf

Maak een werkstuk over LP. De basiskennis staat in de WM-module Lineair Programmeren.