Werkstukken

Een inspiratiebron voor jouw creatieve geest?

Niet-Euclidische Meetkunde

22 februari 2013

nem

Hans van Ballegooij van het MaaslandCollege te Oss heeft een fraai werkstuk gemaakt over niet-euclidisch meetkunde. Hier kun je een pdf downloaden, tezamen met een bijbehorende GeoGebra-applet. Voor docenten zijn uitwerkingen van de opgaven beschikbaar. Daarvoor moet je even contact opnemen met de Wageningse Methode.

Niet-euclidische meetkunde, dictaat