Werkstukken

Een inspiratiebron voor jouw creatieve geest?

WM-prijs Beste wiskunde-profielwerkstuk

31 januari 2013

WM-prijs voor het beste profielwerkstuk over een wiskundig onderwerp per school

Spelregels

 

WMprijs

  • De school moet de (boeken van de) Wageningse Methode gebruiken in ten minste twee leerjaren.
  • Het profielwerkstuk moet gaan over een wiskundig onderwerp.
  • De prijs is voor het beste pws;  zowel havo als vwo komt in aanmerking
  • De beoordeling is aan de sectie wiskunde van de school.
  • De prijs bestaat uit een bedrag van 100 euro, een certificaat en voor elke winnende leerling een interessant wiskundeboek.
  • De sectie wiskunde mailt tussen 1 februari en 1 april van het schooljaar welk wiskunde-pws op haar school heeft gewonnen naar wagmeth@xs4all, onder vermelding van de namen van de leerlingen en de  titel van het pws.
  • Als het kan, ontvangen wij ook graag een digitaal exemplaar van het pws.