Willekeurige Wiskunde

Leuke, interessante en bizarre wiskunde!

Flatland

4 januari 2013

Flatland is in 1884 geschreven door Edwin Abbott. Twee dimensionale wezens communiceren daar met elkaar. Op die manier ga je de driedimensionale wereld beter begrijpen en kun je je zelfs voorstellen welke extra mogelijkheden de vierdimensionale wereld biedt.

De hoofdpersoon in Flatland is A. Square die op een dag wordt bezocht door een cirkel. Samen reizen ze naar lijnland en puntland; zodoende gaat A. Square langzaamaan begrijpen wat het leven in twee dimensies betekent.  In feite is de cirkel een bol, maar in A. Square’s tweedimensionale wereld ervaart hij hem slechts als cirkel.

Ondertussen stelt Abbott allerlei politieke kwesties uit het Engeland van eind negentiende eeuw aan de orde.

De Nederlandse vertaling in pdf vind je hier.

Het boekje is verfilmd.  bekijk de trailer.