Nieuws

Nu plus-of-min één maand.

BAANVERSNELLING: aanvulling vwo6 wisB

25 maart 2018

In de syllabus van het vernieuwde programma vwo wisB komt het begrip ‘baanversnelling’ voor. In ons lesmateriaal wordt dit begrip echter niet behandeld.
Wel komt het begrip ‘versnellingsvector’ voor, maar dat is toch iets anders.

Er is daarom een aanvulling op het lesmateriaal gemaakt waarin het begrip ‘baanversnelling’ wordt uitgelegd en het komt aan bod in een aantal opgaven.
Deze aanvulling (pdf-bestand) staat in het materialenoverzicht bij H00 van vwo6 wisB.

Link: https://www.wageningse-methode.nl/m/2015_6V%20wiskunde%20B/H00.%20Boeken/baanversnelling.pdf