Nieuws

Nu plus-of-min één maand.

Brief van WM, aug 2013

9 september 2013

In deze brief wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen bij WM.

De onderwijs-ondersteunende materialen van de Wageningse Methode staan voortaan op de website. Gebruikers van de WM ontvangen dus niet meer de zogenaamde augustus-cd. Zie: www.wageningse-methode.nl / De Methode / Het Lesmateriaal

Publiek zijn de pdf-bestanden:

 • antwoorden
 • knip- en werkbladen
 • zelftoetsen

Beveiligd achter een login zijn:

 • de word-bestanden van de antwoorden, knip- en werkbladen en zelftoetsen
 • uitwerkingen zelftoetsen
 • voorbeeldproefwerken
 • handleidingen
 • lessuggesties

Scholen die de WM gebruiken ontvangen een log-in-code. Neem zonodig contact op met WM.

[Op dit moment moet je – zodra je een beveiligd bestand wilt downloaden – NOGMAALS de combinatie gebruikersnaam-wachtwoord invoeren. Deze technische ongemakkelijkheid wordt spoedig verholpen.]

Overigens is op onze nieuwe site nog veel meer voor de docent en de leerling te beleven. Met name moet u maar eens kijken bij de strip Fie & Pie, waarvan de eerste drie afleveringen binnenkort zullen verschijnen.

Ik geef nog even een toelichting op de nieuwste ontwikkelingen betreffende het digitaliseren van de lesmaterialen van de Wageningse Methode bij VO-content.

 • De samenwerking tussen Math4all en VO-content is gestopt. Door met één stercollectie door te gaan (namelijk de Wageningse Methode) kan VO-content meer middelen beschikbaar stellen aan die ene methode.
 • Daardoor is de Wageningse Methode in staat haar onderwijs-ondersteunende materalen te perfectioneren, de lesmaterialen interactief te maken en goed onderhoud te plegen.
 • Interactief maken betekent dat WM een keur aan applets, filmpjes en links aan het digitale lesmateriaal zal toevoegen.
 • Sinds 1 augustus is het digitale lesmateriaal voor de onderbouw (klas 1 t/m 3) van WM compleet. Het is te vinden op de site van de Wageningse Methode onder De Methode / Het Lesmateriaal
 • Behalve op de site van WM kunt U het digitale lesmateriaal voor de onderbouw ook vinden op VO-content (kies: De Stercollecties / Wiskunde) en op Wikiwijs (kies: VO / Wiskunde / Stercollecties Wiskunde).
 • Op technisch gebied blijft WM samenwerken met Math4all.

Per 1 augustus van de komende jaren zal WM telkens een leerjaar van de  bovenbouw – zowel havo als vwo, zowel folio als digitaal – opleveren. WM is dus gegarandeerd op tijd klaar voor de nieuwe bovenbouw in 2015.