Nieuws

Nu plus-of-min één maand.

expositie Imaginary

25 september 2016

IMAGINARY laat het grote publiek, maar in het bijzonder ook leerlingen en leerkrachten, kennismaken met wiskunde in haar volle breedte, kracht en schoonheid.

De tentoonstelling omvat talrijke topkwaliteit-posters, een hele reeks 3D-prints van wiskundige objecten, en een reeks softwarevisualisaties en -simulaties waarmee de bezoeker interactief aan de slag kan, via grote touchscreens.

Waar en wanneer?

periode plaats
19 septem­ber t/m 7 oktober 2016 TU Eindho­ven, gebouw MetaFo­rum, zalen MF11-12.
24 oktober t/m 11 novem­ber 2016 Horstto­ren aan de Horst­ring, Gebouw 20, Ensche­de.
21 novem­ber t/m 11 decem­ber VOX-POP, Binnen­gast­huis­straat 9, Amster­dam.
6 t/m 24 februa­ri 2017 Stads­kantoor Utrecht (naast CS en Beatrix­gebouw).
6 t/m 24 maart 2017 Op een nader te bepalen locatie in Leiden.
22 mei t/m 9 juni 2017 Bernoul­liborg, Nijen­borgh 9, Gronin­gen.
19 juni t/m 7 juli 2017 Op een nader te bepalen locatie in Nijme­gen.

De tentoon­stel­ling is gratis toegan­kelijk en er zijn specia­le rondlei­dingen voor groepen. De organi­satie is in handen van het Plat­form Wiskun­de Neder­land, in nauwe samen­werking met de Univer­siteit Utrecht en het Freuden­thal Insti­tuut.

Ga voor meer informa­tie en voor mooie beelden naar imagina­rymaths.nl