Nieuws

Nu plus-of-min één maand.

Jaarvergadering NVvW 2016

25 september 2016

NVvW_logo Jaarvergadering/studiedag NVvW

Op zater­dag 5 novem­ber 2016 vindt de jaarver­gade­ring en studie­dag van de Neder­landse Vereni­ging van Wiskun­delera­ren (NVvW) plaats op het Ichtus College te Veenen­daal. Het thema is ‘Grenze(n)loze wiskun­de‘.

Ook de Wageningse Methode zal op die dag op de info-markt aanwezig zijn.
De plenai­re lezin­gen worden ver­zorgd door Theo van den Boo­gaart (ochtend) en Marjo­lein Kool (middag).
Er zijn work­shops rond vijf subthe­ma’s:
  1. Wiskun­de over de lands­grenzen.
  2. Het begrip onein­dig.
  3. Ver­schei­denheid in didac­tiek.
  4. Grenzen aan wat we aan kunnen als wiskun­dedo­cent in de les.
  5. Wiskun­de over de vakgren­zen en over de grenzen tussen onder­wijsty­pes.