Nieuws

Nu plus-of-min één maand.

Veranderingen in het eindexamenprogramma?

5 december 2013

Dit is de titel van een lezenswaardig artikel van Joke Zwarteveen en Nellie Verhoef in Nieuw Archief voor Wiskunde, december 1013.

Daarin worden zes veranderingen toegelicht.

1) Een meer op de praktijk gerichte behandeling van Statistiek

2) Wiskunde C op vwo

3) Studeerbaar maken van wiskunde B op havo

4) Analytische meetkunde

5) Nieuwe inhoud wiskunde D (zowel op havo als vwo)

6) Wiskundige denkactiviteiten