Wiskundeonderwijs

"Investeren in kennis begint bij de jeugd."

E6-model

10 januari 2013

Bart Windels onderscheidt 6 stappen om zelfontdekkend wiskundeonderwijs mét sterke sturing te construeren.

stap 1:  Evalueren van de begincompetenties:  de voorkennis wordt opgefrist

stap 2:  Engageren: de interesse wordt gewekt, bijv. met een vakoverstijgende context 

stap 3:  Exploreren:  wetmatigheden worden ontdekt/ervaren

stap 4:  Empirische kennis toepassen:  de informeel verworven kennis wordt contextvrij toegepast

stap 5:  Expliciteren:  definities en eigenschappen worden geformuleerd en bewezen

stap 6:  Eindcompetities consolideren: de formele kennis wordt ingeoefend, eventueel in contexten

Zie het zeer  lezenswaardige artikel van Bart in de Nieuwe Wiskrant, december 2012, jrg 32, nr.2:  Het 6E-model

Dit is dé manier om eigen gestructureerde lessen te ontwerpen, voor geïnspireerd en inspirerend onderwijs. In de Wageningse Methode zijn alle ingrediënten aanwezig om lessen volgens het E6-model op te bouwen.

Bart: “Niet het boek, maar de docent is de regisseur van het onderwijsleerproces”.