Wiskundeonderwijs

"Investeren in kennis begint bij de jeugd."

Leerlingen voor Leerlingen

8 oktober 2013

LvL

Door scholen die deelnemen aan het project Leerlingen voor Leerlingen zijn filmpjes gemaakt waarin leerstof wordt uitgelegd door leerlingen.
Verschillende wiskundefilmjes zijn zeer de moeite waard.
Ga als volgt te werk:
* ga naar http://www.lvoorl.nl/v1
* klik op zoek
* kies het gewenste leerjaar, leerniveau en vak (wiskunde)
* klik op toepassen
* kies het gewenste onderwerp.