Het Lesmateriaal

Zowel digitaal als op papier

4/5/6V wiskunde D (2011) (terug naar overzicht)

Log in om toegang te krijgen tot het docentenmateriaal (lessuggesties, proefwerken, .doc versies van bestanden, etc).

1. Analytische meetkunde

Bestanden

2. Combinatoriek en rekenregels

Bestanden

3. Discrete Dynamische modellen

Bestanden

4. Zwaartepunten

Bestanden

5. Inproduct

Bestanden

6. Binomiale en normale verdelingen

Bestanden

7. Complexe getallen

Bestanden

8. Hypothesetoetsen en Poissonverdeling

Bestanden

9. Continue dynamische modellen

Bestanden

10. Keuze Beslissen

Bestanden

11. Keuze Niet-Euclidische Meetkunde

Bestanden

12. Keuze Wetten van Kepler

Bestanden

  • De wetten van Kepler [pdf]